Startside

Smøråslia

veilag og velforening

Kontakt oss

Styreleder: Arild Villanger

E-post: styre@nabolag.org

 

Revisor: Geir Øyvind Berg

E-post: 38g@nabolag.org

Smøråslia, 27.10.18

 

Hei alle i Smøråslia!

 

Tiden er inne for den årlige innbetalingen til Smøråslia Veilag og velforening.

 

KONTONUMMER: 1503.83.86732

 

Satser i år er kr 2 500,- til Veilaget og kr 250,- til Velforeningen. Betalingsfrist er 15.11.2018.

 

Veilagets kostnader øker og bidraget til veilaget ble vedtatt økt med kr 250,- på årsmøtet 29. september 2018.

Andelen til velforeningen er frivillig, men vi håper at flertallet av oppsitterne (beboerne) ser verdien av opprustning av nærmiljøet og lekeplassen.

 

NB! Husk å merke innbetalingen med navn og husnummer.

Dersom du betaler via brevgiro må kasserer få kopi av innbetalingen ellers klarer vi ikke å identifisere hvem som har gjort innbetalingen.

 

Som oppsitter i Smøråslia tilhører du et veilag som sørger for vedlikehold og brøyting. Innbetalingen er derfor pliktig for alle oppsittere.

 

Styret anmoder alle om å parkere med omtanke, slik at brøytebil får gjort jobben sin best mulig. En skal parkere i garasje eller på biloppstillingsplass som tilhører eiendommen. Vi ber også om at alle hjelper til å strø glatte partier for å gjøre det tryggest mulig å ferdes i Smøråslia. Det er utplassert 5 strøkasser og disse er velfylte.

 

Ved spørsmål angående innbetaling kontakt kasserer Tor Lars Onarheim på e-post: 27@nabolag.org eller tlf 934 64 535.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Veilaget

 

 

Copyright © All Rights Reserved